Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
Openbare B&W-besluitenlijst van 20 september 2022 B&W-besluitenlijst openbaar Vandaag
CDA ruimte toewijzen huizen eigen inwoners Schriftelijke vragen art. 39 Eergisteren
BN&M weren beleggers op woningmarkt Schriftelijke vragen art. 39 23-09-2022
BN&M Hondenbelasting Schriftelijke vragen art. 39 23-09-2022
MGR Rijk van Nijmegen tussenrapportage 2022 Raads Ingekomen stukken & Mededelingen (RISEM) 23-09-2022
GGD Gelderland zuid Reactie opmerkingen zienswijzen gemeenten jaarstukken 2021 en begroting 2023 Raads Ingekomen stukken & Mededelingen (RISEM) 23-09-2022
VNG Ledenbrief Ondertekening van het Integraal Zorgakkoord Raads Ingekomen stukken & Mededelingen (RISEM) 23-09-2022
Greenports energiecrisis en oneigenlijk gebruik ongewenste herbestemming glasopstanden Raads Ingekomen stukken & Mededelingen (RISEM) 23-09-2022
Brief van de st. Suïcide Preventie Centrum inzake voorkomen van suïcide Raads Ingekomen stukken & Mededelingen (RISEM) 23-09-2022
Brief van B&W met nadere informatie Integraal veiligheidsbeleid en VTH beleid Raads Ingekomen stukken & Mededelingen (RISEM) 23-09-2022