Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

Gemeenteraad Beuningen

Griffie

College van B&W

Het college van B en W bestaat uit burgemeester Daphne Bergman en de wethouders Piet de Klein, Frans Houben, Hans Driessen en Sijmen Versluijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college maakt de voorstellen waar de raad een beslissing over moet nemen. Vervolgens moet het college ervoor zorgen dat de voorstellen die de raad heeft goedgekeurd, worden uitgevoerd.

Commissie Samenleving

De commissie Samenleving behandelt onderwerpen op het gebied van welzijn, onderwijs, sociale zaken, sport, Wet maatschappelijke ondersteuning, cultuur, integrale veiligheid, leefbaarheid en openbare orde, recreatie, externe betrekkingen, toerisme, kunst en economische zaken.
In de commissieweek vergadert de commissie Samenleving op de maandagavond.

U bent van harte welkom!

Commissie Ruimte

Commissie Financiën en AZ

De commissie Financiën en Algemene Zaken behandelt onderwerpen op het gebied van personeel en organisatie, informatisering en automatisering, grondzaken, veiligheidszaken, bestuurlijke aangelegenheden en de financiële stukken van de gemeente, zoals de begroting en de jaarrekening.
Alle fractievoorzitters zijn lid van deze commissie. Voor de behandeling van de begroting, jaarrekening en andere financiële stukken is de commissie Financiën en AZ uitgebreid met financieel specialisten. De commissie vergadert ongeveer 2 à 3 keer per jaar in deze uitgebreide samenstelling.
Agendapunten die Financiën en Algemene Zaken betreffen, bespreekt de commissie op de woensdag in de commissieweek. De vergadering begint om 19.30 uur.
U bent van harte welkom!