Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad Beuningen

In Beuningen zijn er twee raadscommissies: de commissie Ruimte en de commissie Samenleving & Bestuur (S&B). In deze commissies zitten zowel raadsleden als commissieleden.
Iedere fractie kan commissieleden voordragen. De commissieleden bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor in een raadscommissie.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffier is het eerste aanspreekpunt van de gemeenteraad en zij ondersteunt de raad en de raadscommissies. De griffier van de gemeente Beuningen is Esther Jonkman. Samen met Marijne van de Venne (raadsadviseur) en Ineke Alferink (medewerker griffie) vormen zij de griffie.

De Rekenkamer spreekt een oordeel uit over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van
het door de gemeente gevoerde bestuur en de door de raad genomen besluiten. Tevens brengt de Rekenkamer een advies uit over verbetermogelijkheden.
De Rekenkamerdirecteur van de gemeente Beuningen is drs. H.J.J.M. (Harry) Smeets.