Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Tekstuele wijzigingen in Verordening behandeling bezwaarschriften 2023

ID

54

Titel

Tekstuele wijzigingen in Verordening behandeling bezwaarschriften 2023

Agendapunt
Commissie Samenleving & Bestuur (S&B) 2023 (8.4. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften 2023)
woensdag 18 januari 19:30 tot 22:30
Raadzaal Beuningen
Toezegging

Voor de raadvergadering de onderstaande opmerkingen tekstueel te wijzigen.
o In art. 5 lid 2 wordt 'in der minne schikken' gebruikt, dit lijkt me niet voor iedere inwoner begrijpelijke tekst.
o In art. 24 lid 7 wordt gezegd dat als een advies niet gevolgd wordt, hiervoor de reden moet worden gegeven. In de wet
(art. 7:13 Awb) staat dat het advies ook moet worden meegezonden, dit zou ik eraan toevoegen in de verordening.

Portefeuillehouder

Daphne Bergman

Deadline

31-1-2023

Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening

26-1-2023

Commissie

Samenleving & Bestuur

Bijlage(s)