Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Tekstuele wijziging in Conceptbrief Zienswijze Kadernota GGD

ID

53

Titel

Tekstuele wijziging in Conceptbrief Zienswijze Kadernota GGD

Agendapunt
Commissie Samenleving & Bestuur (S&B) 2023 (8.3. Raadsvoorstel zienswijze Kaderbrief GGD )
woensdag 18 januari 19:30 tot 22:30
Raadzaal Beuningen
Toezegging

De laatste zin op bladzijde 2 van het concept zienswijze, onder het kopje Crisisplan GGD, tekstueel te wijzigen.

Portefeuillehouder

Frans Houben

Deadline

31-1-2023

Stand van zaken
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening

31-1-2023

Commissie

Samenleving & Bestuur

Bijlage(s)