Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiebijeenkomst

dinsdag 26 april 2022

19:30
Locatie

Raadzaal Beuningen

Voorzitter
Eric van Ewijk

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

  2. 2

    Gemeente Beuningen werkt mee aan de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. De Verstedelijkingsstrategie richt zich op de langetermijnplanning van toekomstige woon- en werklocaties tot 2040. In deze strategie werkt Beuningen samen met 26 gemeenten, het Rijk, de provincies Utrecht en Gelderland aan de ontwikkeling van landschap, wonen, economie en mobiliteit. De strategie helpt ook de daarvoor benodigde investeringen bij het Rijk te vinden. Op basis van de verstedelijkingsstrategie wordt eind 2022 het Verstedelijkingsakkoord getekend. Hierin staan de samenwerking, voorwaarden en (financiƫle) rolverdeling van de partners beschreven. De afspraken van de Verstedelijkingsstrategie en het Verstedelijkingsakkoord borgen we in ons ruimtelijke beleid, zoals de omgevingsvisie. Voor Beuningen is het van belang invloed te hebben op de keuzes die binnen de regio gemaakt worden. We kijken hoe deze regionale ontwikkelingen win-win situaties opleveren voor de ontwikkelingen in Beuningen en andersom. Op 26 april informeren we u over de stand van zaken van de Verstedelijkingsstrategie. We delen hoe landschap, wonen, economie en mobiliteit in deze regio vorm krijgen. Daarnaast gaan we in op de opgaven die we vanuit Beuningen bespreken in de strategie en geven een doorkijk over het vervolgproces.