Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving & Bestuur (S&B)

woensdag 15 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Beuningen

Voorzitter
Nicole Bannink
Toelichting

++Voor de commissieleden ++
Heeft u een rondvraag voor de commissie of een vraag bij een raadsvoorstel?
Stuur de vragen op vóór dinsdag 14 februari 16.00 uur naar griffie@beuningen.nl. Gebruik voor de rondvraag het format 'vraag stellen', te vinden in iBabs onder 'Documenten'.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3
  Vaststelling conceptbesluitenlijst van de commissievergadering 18 januari 2023
 4. 4
  Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen
 5. 5
  Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders
 6. 5.1

  • GGD (algemeen bestuur)
  • MGR (Bestuurscommissie Werk)
  • BVO-DRAN
  • Veiligheidsregio (AB)
  • Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
  • Vitens (aandeelhoudersvergadering)
  • Leisurelands (aandeelhoudersvergadering)
  • AB MGR
  • MGR Agendacommissie
  • Groene Metropoolregio
  • Groene Metropoolregio (Regioagendacommissie)
 7. 5.2

  • Noodopvang
  • Stroppenpot
 8. 6
  Rondvraag
 9. 7
  BEELDVORMING
 10. 7.1

 11. 8

  Hiervoor zijn geen onderwerpen geagendeerd.

 12. 9
  CONTROLE
 13. 10
  Sluiting