Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving & Bestuur (S&B)

woensdag 9 februari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
via Teams
Voorzitter
Dave Preijers

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

Besluit

De voorzitter doet het voorstel agendapunt 5 (inspreekrecht niet geagendeerde onderwerpen) als eerste agendapunt te bespreken.
Conform voorstel.

Besluit

Conform voorstel. Stel de lijst met toezeggingen vast.

Besluit

De heer Van Haaren en dhr. Toorenburg spreken namens Basketbalvereniging Challenge in over een buitenbasketbalveld. Zij bieden daarnaast een projectplan V2.1 voor het buitenbasketbalveld en de handtekeningen aan (bijgevoegde documenten).

Besluit

Burgemeester Bergman doet een mededeling over het overdrachtsdocument over de samenwerkingsverbanden in het Rijk van Nijmegen.

1. Evaluatierapport
2. presentatie evaluatie

Besluit

Wethouder Houben vermeldt dat de concept-zienswijze en het evaluatierapport in de volgende commissievergadering S&B worden besproken.

Besluit

Wethouder Houben beantwoordt de vraag van dhr. Jeurissen inzake de BVO-DRAN Kaderbrief en proces jaarrekening.

1. MGR Agendacommissie: zelfreflectie

Besluit

Dhr. Crezee doet een mededeling over o.a. de zelfreflectie-momenten van de Agendacommissie MGR en doet een oproep input te ontvangen voor deze Agendacommissie MGR.

Besluit

Burgemeester Bergman vermeldt een aantal gemaakte afspraken voor het AB Groene Metropoolregio en beantwoordt de vragen van dhr. Martinus en mw. Van den Heuvel.

Besluit

Er zijn geen mededelingen over overige onderwerpen.

Alle ingekomen stukken en mededelingen vindt u onder 'Overzichten' --> 'RISEM'. De weeknummers staan vermeld.
- RISEM week 1
- RISEM week 2
- RISEM week 3
- RISEM week 4
- RISEM week 5

Besluit

Er zijn geen opmerkingen of vragen over RISEM.

Besluit

Burgemeester Bergman beantwoordt de vragen van dhr. Loeffen inzake grensoverschrijdend gedrag. Verschillende commissieleden stellen aanvullende vragen en/of maken opmerkingen.
Wethouder Houben beantwoordt de vragen van dhr. Ahsmann inzake minima energiefactuur.
Wethouder Houben beantwoordt de vragen van dhr. Ahsmann inzake zelftesten en mondkapjes.
Wethouder Driessen beantwoordt de vragen van dhr. Ahsmann inzake ventilatie scholen.

Er zijn geen onderwerpen ter behandeling voorgelegd.

Besluit

Er zijn geen onderwerpen voor dit agendapunt.

Er zijn geen raadsvoorstellen ter behandeling voorgelegd.

Besluit

Er zijn geen onderwerpen voor dit agendapunt.

Er zijn vanuit de raad in het kader van de controlerende rol geen vragen of notities ter behandeling voorgelegd.

Besluit

Er zijn geen onderwerpen voor dit agendapunt.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.