Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

maandag 10 januari 2022

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
Pascal Cobussen

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

Besluit

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Besluit

Conform voorstel.

Stel de agenda van de commissie Samenleving van 10 januari 2022 vast.

Besluit

Conform voorstel

Opmerkingen:
Mw. Hamer en dhr. Wilting geven een presentatie over Cijfers Kindpakket 2021 en plan van aanpak 2022/2023 en beantwoorden de vragen van de commissieleden.

Besluit

Het voorstel kan als bespreekstuk naar de raad van 25 januari 2022.

Wethouder Driessen beantwoordt de vragen van de commissieleden en zegt toe:
 1) Voor de uitvoeringsnota Kunst, Cultuur en Erfgoed 2022 - 2030 in gesprek te gaan met de commissie.

Besluit

Het voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 25 januari 2022.

Wethouder Houben beantwoordt de vragen van de commissieleden.

Besluit

Er zijn geen onderwerpen voor de vragenronde.

Besluit

1. Wethouder Driessen zegt op de vraag van dhr. Loeffen toe om met mw. Bergman te spreken over uitzending van de verkiezingsdebatavond.

2. Dhr. Loeffen stelt vragen over de behoefte aan psychische hulpverlening vanwege corona.
Wethouder Houben beantwoordt de vragen.
3. Wethouder Houben beantwoordt de vragen van mw. Meijer over thuis- en mantelzorg.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur