Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving & Bestuur (S&B)

woensdag 6 april 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Beuningen
Voorzitter
Dave Preijers

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

00:01:33 - 00:02:42 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Mw. van den Heuvel stelt een vraag over de behandeling en het doel van agendapunt 11 (evaluatierapport MGR Werkbedrijf).

  • De commissieleden stemmen in met het voorstel om op een later moment de nog op te stellen strategische visie over het MGR Werkbedrijf actief te bespreken in de commissie Samenleving & Bestuur.
  • De commissieleden stemmen in om vóór de bespreking van agendapunt 11 te schorsen om de zienswijze evaluatie werkbedrijf te kunnen doornemen.

Zie verder besluit bij agendapunt 11.

Verder: agenda conform voorstel vastgesteld.

00:02:44 - 00:02:45 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:13:58 - 00:14:18 - Karin van den Heuvel
00:14:18 - 00:14:19 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Voorstel:
Stel de besluitenlijst en eventuele bekrachtiging geheimhouding vast.

Conform voorstel.

00:16:40 - 00:17:04 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:18:13 - 00:18:16 - Emine Asik
00:18:16 - 00:18:16 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Voorstel:
Stel de toezeggingenlijst vast.

Conform voorstel.

00:18:42 - 00:18:52 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:20:32 - 00:20:43 - David Schaftenaar
00:20:43 - 00:20:44 - Frans Houben
00:20:45 - 00:20:46 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:21:28 - 00:21:39 - Frans Houben
00:21:41 - 00:22:09 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:24:54 - 00:25:35 - Agnes Meijer
00:25:53 - 00:25:55 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:25:55 - 00:26:13 - Agnes Meijer
00:26:15 - 00:26:17 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Besluit

Wethouder Houben licht toe dat de concept zienswijze GGD de volgende commissievergadering S&B op de agenda staat.

00:27:26 - 00:27:29 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:27:31 - 00:28:23 - Frans Houben
00:28:23 - 00:28:30 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:28:30 - 00:28:39 - Peter Lam
00:29:10 - 00:29:11 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Er zijn geen mededelingen.

00:29:47 - 00:29:54 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

  • Wethouder Houben vermeldt dat de concept zienswijze BVO-DRAN de volgende commissievergadering S&B op de agenda staat.
  • Wethouder Houben beantwoordt de vragen van de commissieleden en licht toe licht toe dat de vragen van dhr. Loeffen in de volgende commissie zullen worden behandeld.
00:29:56 - 00:30:02 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:33:55 - 00:33:58 - Ger Loeffen
00:33:58 - 00:34:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:35:59 - 00:36:36 - Peter Lam
00:37:21 - 00:37:25 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Er zijn geen mededelingen.

Besluit

Er zijn geen mededelingen.

Besluit

Wethouder Driessen vermeldt dat er op 22 april een aandeelhoudersvergadering plaatsvindt.

00:37:47 - 00:38:30 - Hans Driessen
00:38:30 - 00:38:58 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Er zijn geen mededelingen.

00:39:49 - 00:39:52 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:39:52 - 00:40:00 - Peter Lam
00:40:19 - 00:40:48 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:41:00 - 00:41:10 - Hans Driessen
00:41:11 - 00:41:15 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Er zijn geen mededelingen.

Besluit

Er zijn geen mededelingen.

Besluit

Burgemeester Bergman doet de oproep om een vergadering van Groene Metropoolregio AB bij te wonen of digitaal te volgen.
Burgemeester Bergman vermeldt dat de jaarstukken en de concept begroting 2023 zijn vastgesteld.
Op de vraag van dhr. Lam over een overzicht van vergaderdata van verbonden partijen antwoordt Burgemeester Bergman dat dit terugkomt op de inwerk-avond over verbonden partijen.

00:42:36 - 00:42:50 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Er zijn geen mededelingen.

Besluit

  • Wethouder Driessen en wethouder Houben beantwoorden de vragen van de commissieleden. 
  • Wethouder Driessen doet namens het college van B&W de mededeling over de donatie van 25.000 euro aan stedenband Mikolov voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
00:43:35 - 00:43:39 - Ger Loeffen
00:43:44 - 00:43:46 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:46:32 - 00:46:33 - Ger Loeffen
00:46:33 - 00:46:37 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:49:33 - 00:50:37 - Hans Driessen
00:50:37 - 00:50:39 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:51:50 - 00:52:01 - Emine Asik
00:52:12 - 00:52:17 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:52:18 - 00:52:46 - David Schaftenaar
00:52:46 - 00:52:48 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:53:35 - 00:54:08 - Thijs Stevens
00:54:08 - 00:54:15 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:54:17 - 00:54:59 - Hans Driessen
00:54:59 - 00:55:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:57:02 - 00:57:05 - David Schaftenaar
00:57:06 - 00:57:12 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Alle ingekomen stukken en mededelingen vindt u in het iBabs menu onder 'Overzichten', 'RISEM'. De weeknummers staan vermeld.

RISEM week 6
RISEM week 7
RISEM week 8
RISEM week 9
RISEM week 10
RISEM week 11
RISEM week 12
RISEM week 13

Besluit

Er zijn geen opmerkingen of vragen bij RISEM.

00:58:32 - 00:58:50 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:59:47 - 01:00:29 - Karin van den Heuvel
01:00:29 - 01:00:36 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Wethouder Driessen beantwoordt de vraag/oproep van mw. van den Heuvel over de betrokkenheid en mogelijke hulp bij de leerlingen van het Dominicuscollege.

01:01:22 - 01:01:26 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:06:58 - 01:07:47 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:13:38 - 01:14:03 - ambt.adviseur 3
01:14:03 - 01:14:15 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:16:12 - 01:38:56 - ambt.adviseur 3
01:38:56 - 01:38:57 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:40:59 - 01:41:29 - David Schaftenaar
01:41:32 - 01:41:33 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:42:23 - 01:42:58 - Agnes Meijer
01:44:30 - 01:44:31 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:45:18 - 01:46:17 - ambt.adviseur 3
01:47:41 - 01:47:42 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:48:19 - 01:48:28 - Frans Houben
01:48:29 - 01:48:32 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:48:32 - 01:49:06 - Peter Lam
01:49:06 - 01:49:13 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:49:13 - 01:49:21 - Peter Lam
01:49:54 - 01:50:57 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:50:58 - 01:51:46 - Frans Houben
01:51:46 - 01:51:56 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Mw. Kuijpers (Beleidsmedewerker Openbare Orde en Integrale Veiligheid) geeft een toelichting over de opvang van vluchtelingen in  sporthal De Tinnegieter en beantwoordt de vragen van de commissieleden.

01:52:58 - 01:53:04 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:54:14 - 01:54:15 - David Schaftenaar
01:54:26 - 01:54:28 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:54:33 - 01:54:34 - Frans Houben
01:54:34 - 01:54:37 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Wethouder Houben doet mede namens de Cliëntenraad het verzoek om de behandeling van dit raadsvoorstel een cyclus door te schuiven om de Cliëntenraad een schriftelijke reactie te kunnen geven op dit raadsvoorstel. De commissieleden stemmen hiermee in.
Mogelijk vooraf ingediende vragen zullen worden doorgestuurd naar het college van B&W.

01:54:51 - 01:54:54 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:56:15 - 01:56:25 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:56:26 - 01:56:37 - Geeske Lukker
01:57:31 - 01:57:34 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:57:35 - 01:57:37 - Geeske Lukker
01:57:39 - 01:57:57 - Peter Lam
01:58:21 - 01:59:13 - Karin van den Heuvel
01:59:19 - 01:59:48 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

  • De commissieleden stemmen in om de behandeling van o.a. het evaluatierapport  mee te nemen op een aparte informatiebijeenkomst en daarbij langer te kunnen spreken over het MGR Werkbedrijf. Dit voorstel zal worden meegenomen in de Agendacommissie.
  • De commissieleden stemmen in om de zienswijze evaluatie werkbedrijf niet te bespreken in de commissievergadering.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.