Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving & Bestuur (S&B)

woensdag 6 april 2022

19:30
Locatie

Raadzaal Beuningen

Voorzitter
Dave Preijers

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

  00:01:37 - 00:02:46 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 2. 2

  Besluit

  Mw. van den Heuvel stelt een vraag over de behandeling en het doel van agendapunt 11 (evaluatierapport MGR Werkbedrijf).

  • De commissieleden stemmen in met het voorstel om op een later moment de nog op te stellen strategische visie over het MGR Werkbedrijf actief te bespreken in de commissie Samenleving & Bestuur.
  • De commissieleden stemmen in om vóór de bespreking van agendapunt 11 te schorsen om de zienswijze evaluatie werkbedrijf te kunnen doornemen.

  Zie verder besluit bij agendapunt 11.

  Verder: agenda conform voorstel vastgesteld.

  00:02:43 - 00:02:46 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:02:48 - 00:02:49 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:03:49 - 00:04:05 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:04:26 - 00:04:43 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:06:41 - 00:06:43 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:08:02 - 00:08:56 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:08:57 - 00:08:58 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:09:42 - 00:09:45 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:09:46 - 00:09:48 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:10:37 - 00:10:44 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:11:43 - 00:11:55 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:12:09 - 00:13:00 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:13:02 - 00:13:04 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:13:25 - 00:14:02 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:14:02 - 00:14:22 - Karin van den Heuvel
  00:14:22 - 00:14:23 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:14:33 - 00:16:35 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 3. 3

  Besluit

  Voorstel:
  Stel de besluitenlijst en eventuele bekrachtiging geheimhouding vast.

  Conform voorstel.

  00:14:56 - 00:16:35 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:16:44 - 00:17:08 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:17:21 - 00:17:23 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:17:27 - 00:17:57 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:18:17 - 00:18:20 - Emine Asik
  00:18:20 - 00:18:21 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:18:26 - 00:18:33 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 4. 4

  Besluit

  Voorstel:
  Stel de toezeggingenlijst vast.

  Conform voorstel.

  00:18:46 - 00:18:56 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:18:58 - 00:18:59 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:19:12 - 00:20:03 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:20:32 - 00:20:36 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:20:36 - 00:20:47 - David Schaftenaar
  00:20:47 - 00:20:48 - Frans Houben
  00:20:49 - 00:20:50 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:21:15 - 00:21:32 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:21:32 - 00:21:44 - Frans Houben
  00:21:45 - 00:22:13 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:23:07 - 00:23:26 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:23:56 - 00:24:20 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:24:56 - 00:24:58 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:24:58 - 00:25:39 - Agnes Meijer
  00:25:57 - 00:25:59 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:25:59 - 00:26:17 - Agnes Meijer
  00:26:19 - 00:26:21 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:26:35 - 00:26:39 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:26:44 - 00:27:24 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 5. 5

  Besluit

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

  00:26:48 - 00:27:24 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 6. 6

  00:26:58 - 00:27:24 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 7. 6.1
  Verbonden partijen
 8. 6.1.1

  Besluit

  Wethouder Houben licht toe dat de concept zienswijze GGD de volgende commissievergadering S&B op de agenda staat.

  00:27:16 - 00:27:24 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:27:31 - 00:27:33 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:27:35 - 00:28:27 - Frans Houben
  00:28:27 - 00:28:34 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:28:34 - 00:28:43 - Peter Lam
  00:29:14 - 00:29:15 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:29:19 - 00:29:20 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:29:22 - 00:29:26 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:29:28 - 00:29:41 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 9. 6.1.2

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:29:32 - 00:29:41 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:29:52 - 00:29:58 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 10. 6.1.3

  Besluit

  • Wethouder Houben vermeldt dat de concept zienswijze BVO-DRAN de volgende commissievergadering S&B op de agenda staat.
  • Wethouder Houben beantwoordt de vragen van de commissieleden en licht toe licht toe dat de vragen van dhr. Loeffen in de volgende commissie zullen worden behandeld.
  00:30:00 - 00:30:06 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:30:19 - 00:30:21 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:30:25 - 00:30:26 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:30:34 - 00:30:35 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:32:20 - 00:32:23 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:32:24 - 00:32:27 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:33:03 - 00:33:08 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:33:30 - 00:33:36 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:33:59 - 00:34:02 - Ger Loeffen
  00:34:02 - 00:34:05 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:34:21 - 00:34:22 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:35:00 - 00:35:03 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:35:39 - 00:35:41 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:35:48 - 00:35:49 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:36:01 - 00:36:03 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:36:03 - 00:36:40 - Peter Lam
  00:37:25 - 00:37:29 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:37:30 - 00:37:50 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 11. 6.1.4

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:37:33 - 00:37:50 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 12. 6.1.5

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:37:40 - 00:37:50 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 13. 6.1.6

  Besluit

  Wethouder Driessen vermeldt dat er op 22 april een aandeelhoudersvergadering plaatsvindt.

  00:37:48 - 00:37:50 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:37:51 - 00:38:34 - Hans Driessen
  00:38:34 - 00:39:02 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 14. 6.1.7

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:38:42 - 00:39:02 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:39:54 - 00:39:56 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:39:56 - 00:40:04 - Peter Lam
  00:40:23 - 00:40:52 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:40:57 - 00:41:03 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:41:04 - 00:41:14 - Hans Driessen
  00:41:15 - 00:41:19 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:41:23 - 00:42:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 15. 6.1.8

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:41:37 - 00:42:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 16. 6.1.9

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

  00:41:42 - 00:42:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 17. 6.1.10

  Besluit

  Burgemeester Bergman doet de oproep om een vergadering van Groene Metropoolregio AB bij te wonen of digitaal te volgen.
  Burgemeester Bergman vermeldt dat de jaarstukken en de concept begroting 2023 zijn vastgesteld.
  Op de vraag van dhr. Lam over een overzicht van vergaderdata van verbonden partijen antwoordt Burgemeester Bergman dat dit terugkomt op de inwerk-avond over verbonden partijen.

  00:41:48 - 00:42:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:42:40 - 00:42:54 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 18. 6.1.11

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen.

 19. 6.2
  Overige onderwerpen
 20. 6.2.1

  Besluit

  • Wethouder Driessen en wethouder Houben beantwoorden de vragen van de commissieleden. 
  • Wethouder Driessen doet namens het college van B&W de mededeling over de donatie van 25.000 euro aan stedenband Mikolov voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
  00:43:39 - 00:43:43 - Ger Loeffen
  00:43:48 - 00:43:50 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:44:16 - 00:44:17 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:44:59 - 00:45:02 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:45:32 - 00:45:35 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:46:36 - 00:46:37 - Ger Loeffen
  00:46:37 - 00:46:42 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:47:47 - 00:47:52 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:48:46 - 00:48:48 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:49:11 - 00:49:12 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:49:21 - 00:49:36 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:49:37 - 00:50:41 - Hans Driessen
  00:50:41 - 00:50:43 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:51:01 - 00:51:03 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:51:51 - 00:51:53 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:51:54 - 00:52:05 - Emine Asik
  00:52:16 - 00:52:21 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:52:22 - 00:52:50 - David Schaftenaar
  00:52:50 - 00:52:52 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:53:13 - 00:53:16 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:53:21 - 00:53:30 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:53:32 - 00:53:35 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:53:39 - 00:54:12 - Thijs Stevens
  00:54:12 - 00:54:19 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:54:21 - 00:55:03 - Hans Driessen
  00:55:03 - 00:55:05 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:55:08 - 00:55:18 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:57:00 - 00:57:05 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:57:06 - 00:57:09 - David Schaftenaar
  00:57:10 - 00:57:16 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:57:24 - 00:57:57 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:57:59 - 00:58:07 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 21. 7

  Alle ingekomen stukken en mededelingen vindt u in het iBabs menu onder 'Overzichten', 'RISEM'. De weeknummers staan vermeld.

  RISEM week 6
  RISEM week 7
  RISEM week 8
  RISEM week 9
  RISEM week 10
  RISEM week 11
  RISEM week 12
  RISEM week 13

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen of vragen bij RISEM.

  00:58:04 - 00:58:07 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:58:36 - 00:58:54 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:59:23 - 00:59:50 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  00:59:51 - 01:00:33 - Karin van den Heuvel
  01:00:33 - 01:00:40 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 22. 8

  Besluit

  Wethouder Driessen beantwoordt de vraag/oproep van mw. van den Heuvel over de betrokkenheid en mogelijke hulp bij de leerlingen van het Dominicuscollege.

  01:01:26 - 01:01:30 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:01:34 - 01:01:35 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:01:37 - 01:02:28 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:02:46 - 01:02:48 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 23. 9

  01:07:02 - 01:07:51 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:13:42 - 01:14:07 - ambt.adviseur 3
  01:14:07 - 01:14:19 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:16:16 - 01:39:00 - ambt.adviseur 3
  01:39:00 - 01:39:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:40:02 - 01:40:58 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:41:03 - 01:41:33 - David Schaftenaar
  01:41:36 - 01:41:37 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:42:18 - 01:42:19 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:42:19 - 01:42:27 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:42:27 - 01:43:02 - Agnes Meijer
  01:44:34 - 01:44:35 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:44:36 - 01:44:37 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:44:44 - 01:45:19 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:45:22 - 01:46:22 - ambt.adviseur 3
  01:46:39 - 01:47:31 - ambt.adviseur 3
  01:47:44 - 01:47:45 - ambt.adviseur 3
  01:47:45 - 01:47:46 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:48:18 - 01:48:20 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:48:23 - 01:48:32 - Frans Houben
  01:48:33 - 01:48:36 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:48:36 - 01:49:10 - Peter Lam
  01:49:10 - 01:49:17 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:49:17 - 01:49:25 - Peter Lam
  01:49:58 - 01:51:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:51:02 - 01:51:50 - Frans Houben
  01:51:50 - 01:52:00 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:52:00 - 01:52:04 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:52:16 - 01:52:24 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:52:27 - 01:52:33 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:52:51 - 01:52:55 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:52:58 - 01:53:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 24. 9.1

  Besluit

  Mw. Kuijpers (Beleidsmedewerker Openbare Orde en Integrale Veiligheid) geeft een toelichting over de opvang van vluchtelingen in  sporthal De Tinnegieter en beantwoordt de vragen van de commissieleden.

 25. 10

  01:53:00 - 01:53:01 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:53:02 - 01:53:08 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:53:37 - 01:53:44 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:54:01 - 01:54:05 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:54:07 - 01:54:18 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:54:18 - 01:54:20 - David Schaftenaar
  01:54:30 - 01:54:32 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:54:37 - 01:54:38 - Frans Houben
  01:54:38 - 01:54:41 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 26. 10.1

  Besluit

  Wethouder Houben doet mede namens de Cliëntenraad het verzoek om de behandeling van dit raadsvoorstel een cyclus door te schuiven om de Cliëntenraad een schriftelijke reactie te kunnen geven op dit raadsvoorstel. De commissieleden stemmen hiermee in.
  Mogelijk vooraf ingediende vragen zullen worden doorgestuurd naar het college van B&W.

  01:54:55 - 01:54:58 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:55:08 - 01:55:11 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:55:27 - 01:55:34 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 27. 11

  01:56:19 - 01:56:29 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:56:30 - 01:56:41 - Geeske Lukker
  01:57:35 - 01:57:38 - Voorzitter Gemeente Beuningen
  01:57:39 - 01:57:41 - Geeske Lukker
  01:57:43 - 01:58:01 - Peter Lam
  01:58:25 - 01:59:17 - Karin van den Heuvel
  01:59:23 - 01:59:53 - Voorzitter Gemeente Beuningen
 28. 11.1

  Besluit

  • De commissieleden stemmen in om de behandeling van o.a. het evaluatierapport  mee te nemen op een aparte informatiebijeenkomst en daarbij langer te kunnen spreken over het MGR Werkbedrijf. Dit voorstel zal worden meegenomen in de Agendacommissie.
  • De commissieleden stemmen in om de zienswijze evaluatie werkbedrijf niet te bespreken in de commissievergadering.
 29. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.