Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 30 maart 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Beuningen
Voorzitter
Daphne Bergman

Uitzending

Agendapunten

Besluit

DeĀ  voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

00:03:59 - 00:04:05 - Daphne Bergman

Besluit

Voorstel:
Stel de agenda vast.

Conform voorstel.

Besluit

Zie videoverslag.

00:21:36 - 00:21:59 - Daphne Bergman

Besluit

Zie videoverslag.

Besluit

De 21 nieuw gekozen raadsleden leggen de eed of de belofte af.

Zie videoverslag.

Besluit

De aanwezigen feliciteren de zojuist benoemde raadsleden.

00:32:08 - 00:33:26 - Daphne Bergman
00:33:33 - 00:40:59 - Eric van Ewijk

Elke fractie krijgt de gelegenheid een duiding van de verkiezingen te geven. De fracties krijgen op volgorde van groot naar klein het woord. Daarna krijgen de fracties gelegenheid om op elkaar te reageren.

Besluit

Dhr. van Ewijk, mw. van den Heuvel, dhr. Steeg , mw. Meijer, dhr. Houben, mw. Asik en dhr. Versluijs duiden de verkiezingen.

00:40:59 - 00:41:03 - Daphne Bergman
00:41:03 - 00:41:07 - Eric van Ewijk
00:41:15 - 00:42:01 - Karin van den Heuvel
00:42:05 - 00:42:08 - Daphne Bergman
00:42:17 - 00:50:51 - Alwin Steeg
00:50:53 - 00:50:57 - Daphne Bergman
00:51:12 - 00:53:03 - Agnes Meijer
00:53:04 - 00:53:08 - Daphne Bergman
00:53:23 - 00:55:54 - Frans Houben
00:55:56 - 00:56:00 - Daphne Bergman
00:56:11 - 00:56:56 - Emine Asik
00:56:57 - 00:57:00 - Daphne Bergman
00:57:13 - 00:59:18 - Sijmen Versluijs
00:59:20 - 01:00:51 - Daphne Bergman

Besluit

Voorstel:
In de overgangsperiode tot de vorming van de nieuwe coalitie een Agendacommissie samen te stellen, bestaande uit de heren E. van Ewijk en D. Preijers en de voorzitter van de raad.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.