Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 29 maart 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Beuningen
Voorzitter
Daphne Bergman

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

Besluit

Voorstel:
Stel de agenda vast.

Conform voorstel

Besluit

Voorstel:
Stel de besluiten- en actielijst en eventuele bekrachtiging geheimhouding vast.

Conform voorstel.

Besluit

Voorstel:
besluit om

 • Mevrouw E. Jonkman per 15 mei 2022 aan te wijzen als griffier van de gemeente Beuningen.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Voorgesteld wordt om de leden B. Jeurissen, H. Plaizier en R.Martinus te benoemen in de commissie voor de geloofsbrieven.

Besluit

Voorstel:

 • de leden B. Jeurissen, H. Plaizier en R. Martinus te benoemen in de commissie voor de geloofsbrieven.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De voorzitter van de commissie voor onderzoek geloofsbrieven doet verslag van de werkzaamheden.

Besluit

De voorzitter van de commissie voor onderzoek geloofsbrieven doet verslag van de werkzaamheden.

Besluit

Voorstel
1. te oordelen dat het verloop en het vaststellen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, d.d. 14, 15 en 16 maart 2022 op wettige wijze hebben plaatsgevonden;
2. de benoemd verklaarden toe te laten als leden van de gemeenteraad van Beuningen per 30 maart 2022.

Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 1. Burgemeester Bergman richt het woord tot de vertrekkende raadsleden
 2. Korte schorsing.
 3. Raadsleden voeren het woord.

De volgende raadsleden uit de gemeenteraad van de gemeente Beuningen nemen afscheid:

 • Hans Crezee
 • Jaap Bril
 • Francien van Sommeren
 • Henk Plaizier
 • Rob Martinus
 • Guido Woutersen
 • Roel Kuppens
 • Diny Wenting
 • Bert Jeurissen

Besluit

 • Burgemeester Bergman richt het woord tot de vertrekkende raadsleden. 
 • Dhr. Jeurissen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 • Verschillende raadsleden richten het woord tot de vertrekkende raadsleden.

Besluit

Burgemeester Bergman richt het woord tot de vertrekkende commissieleden.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.