Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 29 maart 2022

19:30
Locatie

Raadzaal Beuningen

Voorzitter
Daphne Bergman

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

 2. 2

  Besluit

  Voorstel:
  Stel de agenda vast.

  Conform voorstel

 3. 3

  Besluit

  Voorstel:
  Stel de besluiten- en actielijst en eventuele bekrachtiging geheimhouding vast.

  Conform voorstel.

 4. 4

  Besluit

  Voorstel:
  besluit om

  • Mevrouw E. Jonkman per 15 mei 2022 aan te wijzen als griffier van de gemeente Beuningen.

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 5. 5

  Voorgesteld wordt om de leden B. Jeurissen, H. Plaizier en R.Martinus te benoemen in de commissie voor de geloofsbrieven.

  Besluit

  Voorstel:

  • de leden B. Jeurissen, H. Plaizier en R. Martinus te benoemen in de commissie voor de geloofsbrieven.

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 6. 6

  De voorzitter van de commissie voor onderzoek geloofsbrieven doet verslag van de werkzaamheden.

  Besluit

  De voorzitter van de commissie voor onderzoek geloofsbrieven doet verslag van de werkzaamheden.

 7. 7

  Besluit

  Voorstel
  1. te oordelen dat het verloop en het vaststellen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, d.d. 14, 15 en 16 maart 2022 op wettige wijze hebben plaatsgevonden;
  2. de benoemd verklaarden toe te laten als leden van de gemeenteraad van Beuningen per 30 maart 2022.

  Zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

 8. 8

  1. Burgemeester Bergman richt het woord tot de vertrekkende raadsleden
  2. Korte schorsing.
  3. Raadsleden voeren het woord.

  De volgende raadsleden uit de gemeenteraad van de gemeente Beuningen nemen afscheid:

  • Hans Crezee
  • Jaap Bril
  • Francien van Sommeren
  • Henk Plaizier
  • Rob Martinus
  • Guido Woutersen
  • Roel Kuppens
  • Diny Wenting
  • Bert Jeurissen

  Besluit

  • Burgemeester Bergman richt het woord tot de vertrekkende raadsleden. 
  • Dhr. Jeurissen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
  • Verschillende raadsleden richten het woord tot de vertrekkende raadsleden.
 9. 9

  Besluit

  Burgemeester Bergman richt het woord tot de vertrekkende commissieleden.

 10. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.