Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 25 januari 2022

19:30

Locatie
via Teams
Voorzitter
Daphne Bergman

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Er zijn geen aanmeldingen voor het Open Podium.

Besluiten

  1. De vragen zijn gesteld en het college heeft geantwoord.
  2. De motie van de VVD inzake 'Zet de plannen voor het windmolenpark in de ijskast' is verworpen.

Voor: VVD, CDA, SP (6)
Tegen: BN&M, GL, D66, PvdA (11).

Burgemeester Bergman zegt toe:

  • schriftelijk terug te komen op de vraag van dhr. Martinus inzake de waarschuwingsborden bij de Goudwerf.

De vragen zijn gesteld, het college heeft geantwoord en de discussie is gevoerd.

Besluit

De agenda is conform vastgesteld, m.d.v. dat punt 8 (Motie vreemd aan de orde) onderdeel van de Vragenronde (punt 3) uitmaakt.

Besluit

Conform voorstel.
De motie van de fractie BN&M wordt ingetrokken.
De motie van de fractie D66 wordt ingetrokken.

Wethouder De Klein reageert op de moties van de fractie van BN&M en de fractie van D66. Wethouder De Klein geeft aan dat de verzoeken in de moties onderdeel zijn van het reguliere proces in de uitwerking van de Warmtevisie. De raad en de commissie zal indien aan dit aan de orde is hierover via de gebruikelijke weg worden geïnformeerd.

Besluit

Vervallen. Meegenomen bij de Vragenronde (punt 3)