Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 11 januari 2022

19:30

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 5

 5. 6
  Presentatie Participatie in de Omgevingswet – omgevingsvergunning en adviesrecht
 6. 7
  Presentatie over Informatienota plan van aanpak Omgevingsplan en inzet instrumenten bij concrete initiatieven
 7. 9
  Bespreking van en advisering over verbonden partijen
 8. 10
  Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)
 9. 11
  Marn (algemeen bestuur)
 10. 12
  Vaststellen besluitenlijst van 7 december 2021 incl. bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen
 11. 13
  Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders
 12. 14
  Ingekomen stukken en mededelingen
 13. 15
  Vragenronde
 14. 16
  Rondvraag
 15. 17
  Sluiting