Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 8 februari 2022

19:30 - 22:30

Locatie
via Teams
Voorzitter
Eric van Ewijk

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

Besluit

Stel de agenda vast.
Conform voorstel.

Besluit

Stel de besluitenlijst en eventuele bekrachtiging geheimhouding vast.
Conform voorstel.

Besluit

Stel de lijst met toezeggingen vast.
Conform voorstel.

Besluit

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Besluit

Wethouder Versluijs vermeldt dat er op dit moment geen informatie te delen is.

Besluit

Wethouder De Klein vermeldt dat er op dit moment geen informatie te delen is.

Besluit

Wethouder Versluijs vermeldt dat er op dit moment geen informatie te delen is.

Besluit

Wethouder De Klein vermeldt dat er in het voorstel te komen tot de realisatie van het nieuwe zwembad concreet aangegeven zal worden of een eventueel warmtenet richting het zwembad realistisch is.

Besluit

Wethouder De Klein vermeldt enkele actualiteiten inzake lucht- en milieukwaliteit, waaronder de informatieavond die is geweest over dit onderwerp.

Dhr. Arians maakt een opmerking over het rapport luchtemissies provinciale bedrijven Nijmegen West-Weurt en de Statenbrief.

Op de vraag van dhr. Van Teeseling zegt wethouder Versluijs toe:

  • met de ODRN te overleggen op welke wijze de commissie op een efficiënte manier kan worden geïnformeerd in hoeverre de geconstateerde tekortkomingen in het rapport zijn opgelost. Bijvoorbeeld in de vorm van een samenvattende rapportage over een half jaar.

RISEM week 1
RISEM week 2
RISEM week 3
RISEM week 4
RISEM week 5

Besluit

  • Wethouder Versluijs reageert op de vragen van dhr. Van Teeseling over ingekomen stuk (RISEM week 3) inzake de gezamenlijke visie buren v. Heemstraweg – Plakstraat – Poelsestraat Winssen.
  • Wethouder De Klein reageert op de opmerking van dhr. Smith inzake de verhouding wind/zon in de Plan-MER voor de RES 2.0. 
  • Wethouder Versluijs reageert op de vraag van Dhr. Smith over het werkplan ODRN.
  • Wethouder Driessen reageert op de vraag van dhr. Smith over grondverkoop. 
  • Wethouder Versluijs reageert op de opmerkingen van dhr. Smith over laagfrequent geluid.

Besluit

Wethouder Houben reageert op de vragen van dhr. Arians inzake de veiligheid bij de rotonde Houtduiflaan – Burg. Gerardtslaan.
Dhr. Steeg stelt aanvullende vragen op dit onderwerp. Wethouder Houben beantwoordt de vragen.

De fractie van D66 brengt bijgevoegde notitie in, inclusief een aantal vragen.

Besluit

Dhr. Steeg leidt het onderwerp over groenbeheer in en stelt enkele vragen. De commissieleden en wethouder De Klein reageren op de inbreng van dhr. Steeg.

Zie toegevoegd raadsvoorstel.

Besluit

Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 22 februari 2022.

Wethouder Versluijs reageert op de vragen van dhr. Smith en dhr. Martinus en zegt toe:

  • Schriftelijk terug te komen op de vraag over de bestemming van het garagebedrijf achter de woning.

Besluit

Er zijn geen onderwerpen voor dit agendapunt.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.