Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 8 februari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

via Teams

Voorzitter
Eric van Ewijk

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

 2. 2

  Besluit

  Stel de agenda vast.
  Conform voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Stel de besluitenlijst en eventuele bekrachtiging geheimhouding vast.
  Conform voorstel.

 4. 4

  Besluit

  Stel de lijst met toezeggingen vast.
  Conform voorstel.

 5. 5

  Besluit

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 6. 6
  Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders
 7. 6.1
  Verbonden partijen
 8. 6.1.1

  Besluit

  Wethouder Versluijs vermeldt dat er op dit moment geen informatie te delen is.

 9. 6.1.2

  Besluit

  Wethouder De Klein vermeldt dat er op dit moment geen informatie te delen is.

 10. 6.2
  Overige onderwerpen
 11. 6.2.1

  Besluit

  Wethouder Versluijs vermeldt dat er op dit moment geen informatie te delen is.

 12. 6.2.2

  Besluit

  Wethouder De Klein vermeldt dat er in het voorstel te komen tot de realisatie van het nieuwe zwembad concreet aangegeven zal worden of een eventueel warmtenet richting het zwembad realistisch is.

 13. 6.2.3

  Besluit

  Wethouder De Klein vermeldt enkele actualiteiten inzake lucht- en milieukwaliteit, waaronder de informatieavond die is geweest over dit onderwerp.

  Dhr. Arians maakt een opmerking over het rapport luchtemissies provinciale bedrijven Nijmegen West-Weurt en de Statenbrief.

  Op de vraag van dhr. Van Teeseling zegt wethouder Versluijs toe:

  • met de ODRN te overleggen op welke wijze de commissie op een efficiënte manier kan worden geïnformeerd in hoeverre de geconstateerde tekortkomingen in het rapport zijn opgelost. Bijvoorbeeld in de vorm van een samenvattende rapportage over een half jaar.
 14. 7

  RISEM week 1
  RISEM week 2
  RISEM week 3
  RISEM week 4
  RISEM week 5

  Besluit

  • Wethouder Versluijs reageert op de vragen van dhr. Van Teeseling over ingekomen stuk (RISEM week 3) inzake de gezamenlijke visie buren v. Heemstraweg – Plakstraat – Poelsestraat Winssen.
  • Wethouder De Klein reageert op de opmerking van dhr. Smith inzake de verhouding wind/zon in de Plan-MER voor de RES 2.0. 
  • Wethouder Versluijs reageert op de vraag van Dhr. Smith over het werkplan ODRN.
  • Wethouder Driessen reageert op de vraag van dhr. Smith over grondverkoop. 
  • Wethouder Versluijs reageert op de opmerkingen van dhr. Smith over laagfrequent geluid.
 15. 8

  Besluit

  Wethouder Houben reageert op de vragen van dhr. Arians inzake de veiligheid bij de rotonde Houtduiflaan – Burg. Gerardtslaan.
  Dhr. Steeg stelt aanvullende vragen op dit onderwerp. Wethouder Houben beantwoordt de vragen.

 16. 9
  BEELDVORMING
 17. 9.1

  De fractie van D66 brengt bijgevoegde notitie in, inclusief een aantal vragen.

  Besluit

  Dhr. Steeg leidt het onderwerp over groenbeheer in en stelt enkele vragen. De commissieleden en wethouder De Klein reageren op de inbreng van dhr. Steeg.

 18. 10
  OORDEELSVORMING
 19. 10.1

  Zie toegevoegd raadsvoorstel.

  Besluit

  Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 22 februari 2022.

  Wethouder Versluijs reageert op de vragen van dhr. Smith en dhr. Martinus en zegt toe:

  • Schriftelijk terug te komen op de vraag over de bestemming van het garagebedrijf achter de woning.
 20. 11

  Besluit

  Er zijn geen onderwerpen voor dit agendapunt.

 21. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.