Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

dinsdag 5 april 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Beuningen
Voorzitter
Eric van Ewijk

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

Besluit

Voorstel:
stel de agenda vast.

Conform voorstel

Besluit

Voorstel:
Stel de besluitenlijst en eventuele bekrachtiging geheimhouding vast.

Conform voorstel.

Besluit

Voorstel:
stel de toezeggingenlijst vast.

Conform voorstel.

00:02:09 - 00:02:19 - Frans Houben
00:02:22 - 00:02:26 - Nicole Bannink
00:02:46 - 00:02:58 - Jos Swartjes
00:03:51 - 00:04:35 - Piet de Klein
00:04:53 - 00:05:31 - Sijmen Versluijs
00:07:17 - 00:08:33 - Piet de Klein
00:08:33 - 00:08:45 - Dave Preijers
00:09:18 - 00:09:18 - Piet de Klein
00:09:27 - 00:09:36 - Alwin Steeg
00:09:43 - 00:10:28 - Piet de Klein
00:11:45 - 00:12:18 - Jos Swartjes
00:12:21 - 00:12:46 - Piet de Klein
00:13:10 - 00:15:28 - Sijmen Versluijs
00:15:28 - 00:15:36 - Nicole Bannink
00:15:59 - 00:16:48 - Sijmen Versluijs
00:17:56 - 00:17:58 - Nicole Bannink
00:18:41 - 00:19:14 - Piet de Klein
00:20:17 - 00:20:23 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:20:23 - 00:20:55 - Piet de Klein
00:20:55 - 00:21:11 - Nicole Bannink
00:23:18 - 00:24:43 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Besluit

Wethouder Versluijs vermeldt dat dhr. Hans van der Noordt de nieuwe directeur van de ODRN is.

00:26:26 - 00:26:49 - Sijmen Versluijs

Besluit

Wethouder De Klein licht enkele actualiteiten toe:

  • o.a. dat er kleine (tekstuele) wijzigingen in de stukken zullen komen.

Zie videoverslag.

00:24:43 - 00:26:13 - Piet de Klein

Besluit

Wethouder Versluijs vermeldt dat het vaststellen van het Omgevingsprogramma Woningbouw 2.0 naar alle waarschijnlijkheid in oktober naar de raad zal toekomen.

Wethouder Versluijs doet het verzoek om vóór de behandeling van het raadsvoorstel een informatiebijeenkomst over de opbrengst van de digitale en fysieke dialogen te houden met de raad.

00:27:25 - 00:27:37 - Sijmen Versluijs
00:29:21 - 00:29:33 - Jos Swartjes
00:29:53 - 00:30:58 - Sijmen Versluijs

Besluit

Wethouder De Klein vermeldt actualiteiten over de uitwerking van de transitievisie warmte, o.a. over de ontwikkeling van het zwembad.

00:32:05 - 00:33:41 - Piet de Klein

Alle ingekomen stukken en mededelingen vindt u in het iBabs menu onder 'Overzichten', 'RISEM'. De weeknummers staan vermeld.

RISEM week 6
RISEM week 7
RISEM week 8
RISEM week 9
RISEM week 10
RISEM week 11
RISEM week 12
RISEM week 13

Besluit

Voorstel:
Neem kennis van de ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen vragen of opmerkingen bij RISEM.

Besluit

Wethouder De Klein reageert op de vragen van mw. Torenbeek inzake de straatverlichting Weurt en laat daarbij weten de schriftelijk ingediende vragen namens de VVD te beantwoorden.

00:34:55 - 00:34:56 - Pascal Cobussen
00:35:31 - 00:35:36 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:35:36 - 00:35:56 - Piet de Klein
00:37:33 - 00:37:34 - Voorzitter Gemeente Beuningen
00:37:34 - 00:38:18 - Piet de Klein
00:38:23 - 00:40:26 - Voorzitter Gemeente Beuningen

Besluit

Er zijn geen onderwerpen voor dit agendapunt.

Besluit

Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 19 april 2022.

  • Dhr. Veens spreekt in over dit onderwerp namens CPO d'ouwe Jongensschool en beantwoordt samen met collega dhr. Jansen enkele vragen van raadsleden.
  • Wethouder Versluijs beantwoordt de vragen van de raadsleden.
00:40:26 - 00:45:55 - Inspreker 3
00:46:59 - 00:48:40 - Peter Lam
00:48:41 - 00:49:21 - Inspreker 3
00:49:21 - 00:49:28 - Peter Lam
00:50:20 - 00:50:21 - Inspreker 3
00:50:32 - 00:50:40 - Peter Lam
00:51:12 - 00:51:21 - Sijmen Versluijs
00:51:41 - 00:52:04 - Inspreker 3
00:53:31 - 00:53:44 - Peter Lam
00:55:17 - 00:56:17 - ambt.adviseur 3
00:57:00 - 00:57:02 - Dave Preijers
00:57:07 - 00:58:42 - Peter Lam
00:58:45 - 01:02:14 - Sijmen Versluijs
01:02:14 - 01:03:15 - Peter Lam
01:03:19 - 01:03:44 - Sijmen Versluijs
01:03:45 - 01:03:47 - Peter Lam
01:03:58 - 01:04:24 - Dave Preijers
01:04:28 - 01:04:41 - Sijmen Versluijs
01:04:48 - 01:04:52 - Dave Preijers
01:04:54 - 01:05:32 - David Schaftenaar
01:05:36 - 01:06:18 - Sijmen Versluijs
01:06:18 - 01:06:27 - David Schaftenaar
01:06:28 - 01:06:29 - Sijmen Versluijs
01:06:59 - 01:08:14 - Pascal Cobussen
01:08:17 - 01:09:07 - Erwin Rengers
01:09:10 - 01:09:12 - Peter Lam
01:10:45 - 01:11:50 - Jos Swartjes
01:12:18 - 01:12:26 - Voorzitter Gemeente Beuningen
01:12:26 - 01:12:54 - Sijmen Versluijs

Besluit

Het voorstel kan als hamerstuk naar de raadsvergadering van 19 april 2022.

01:14:29 - 01:19:36 - Hans Driessen
01:19:43 - 01:20:50 - Pascal Cobussen
01:20:53 - 01:21:47 - Hans Driessen
01:21:48 - 01:21:55 - Pascal Cobussen
01:21:55 - 01:21:56 - Dave Preijers
01:22:00 - 01:22:45 - David Schaftenaar
01:22:49 - 01:23:19 - Hans Driessen
01:23:21 - 01:23:45 - Dave Preijers
01:23:46 - 01:24:09 - David Schaftenaar
01:24:18 - 01:24:20 - Hans Driessen
01:24:33 - 01:24:41 - Alwin Steeg
01:24:47 - 01:24:52 - Erwin Rengers
01:24:54 - 01:25:24 - Jos Swartjes

Besluit

Er zijn geen onderwerpen voor dit agendapunt.

01:26:36 - 01:26:52 - Hans Driessen

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.